Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Những kỹ năng tự bảo vệ bản thân mà trẻ cần biết

19 - 08 - 2020

Từ lúc mới sinh ra, trẻ đã quen với sự bảo bọc 24/24 của ba mẹ và người thân. Tuy nhiên, cùng với thời gian, trẻ lớn lên và tiếp xúc với nhiều môi trường khác ngoài gia đình và phụ huynh cũng không thể ở cạnh con liên tục, vì vậy dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân giúp trẻ nhận thức được những vấn đề nguy hiểm cũng như biết bảo vệ chính mình.

1. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân: Giữ an toàn khi vui chơi

Từ khóa
Có thể bạn quan tâm:
Subscribe to kỹ năng tự bảo vệ bản thân,sữa nước Nestlé,gia đình nestle