Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hoàn thiện kỹ năng cầm nắm cho bé

01 - 08 - 2020

Thời điểm xuất hiện

Bé sơ sinh đã có khả năng bẩm sinh để cầm nắm các đồ vật. Nhưng phải mất ít nhất một năm để bé hoàn thiện kỹ năng nhặt và giữ mọi thứ an toàn trong tay. Bé bắt đầu xuất hiện kỹ năng này ở tháng thứ 3 và tiến bộ dần lên ở những tháng tiếp theo.

Quá trình phát triển

Từ khóa
Có thể bạn quan tâm:
Subscribe to bé